Choć świadomość na temat konieczności segregowania śmieci jest na znacznie wyższym poziomie niż jeszcze kilka lat temu, niestety wciąż zdarzają się sytuacje gdy w kontenerach lądują odpady, które nigdy nie powinny się w nim znaleźć. Bardzo często wynika to z niewiedzy, jednak nierzadko też z lenistwa i lekceważenia obowiązujących przepisów. Niestety takie podejście jest nie tylko szkodliwe z punktu widzenia dbania o środowisko, ale również może skończyć się karą za nieprawidłową utylizację śmieci. Na jakich zasadach opiera się wywóz odpadów i o czym trzeba pamiętać jeśli mamy do czynienia z określonym rodzajem śmieci?

Podstawowe informacje na temat obchodzenia się z odpadami

Odpowiedź na pytanie zadane w tytule artykułu jest oczywiście negatywna. Nie każdy rodzaj odpadów może wylądować w kontenerze. Choć zdecydowana większość śmieci nadaje się do wyrzucenia do pojemników, istnieje tak zwana grupa odpadów niebezpiecznych, z którymi trzeba obchodzić się szczególnie ostrożnie. Wynika to z faktu, iż są one niebezpieczne dla środowiska, ludzi oraz zwierząt. Wnikając w glebę lub przenikając do źródeł wody, mogą na stałe je zanieczyścić. O jakich elementach mowa?

  • Na pierwszy plan wysuwają się baterie oraz ogniwa, z którymi można spotkać się najczęściej. Z uwagi na fakt, iż zawierają niebezpieczne substancje, nigdy nie powinny znaleźć się w pojemniku na odpady komunalne. W tym przypadku postępowanie jest dosyć proste, wystarczy bowiem udać się do najbliższego sklepu, który ma w swojej ofercie takie produkty i poszukać pojemnika, do którego można bezpłatnie wrzucić zużyte baterie i ogniwa. Tego typu pojemniki coraz częściej można znaleźć też w dużych supermarketach.
  • Zużyte i uszkodzone urządzenia elektroniczne oraz elektryczne, zaliczane do grupy RTV i AGD również traktuje się jako niebezpieczne. Z tego względu, nie wolno wyrzucić ich do zwykłe kontenera na śmieci. Najlepszym i przede wszystkim legalnym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług firm oferujących wywóz odpadów. Posiadają one odpowiednie pozwolenia i uprawnienia, dzięki czemu mamy pewność, że tego typu śmieci trafią na dobrze zabezpieczone składowiska.
  • Kolejnym popularnym odpadem są świetlówki. Ich również nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na śmieci. Jak w takim razie trzeba się z nimi obchodzić? Podobnie jak w przypadku baterii i ogniw, najlepiej udać się do sklepu z oświetleniem, gdzie znajdziemy odpowiedni pojemnik na tego typu odpady.
  • Warto też wspomnieć o przepracowanych olejach i smarach. Co z nimi zrobić? Na początek warto spróbować skontaktować się z najbliższymi warsztatami samochodowymi czy są one w stanie przyjąć tego typu substancje. Jeśli okaże się, że nie jest to możliwe, należy przelać je do szklanego pojemnika i zawieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Jakich śmieci jeszcze nie wolno wrzucać do kontenera?

Wymiana mebli na nowe lub remont domu czy mieszkania wiąże się z pojawieniem odpadów wielkogabarytowych. Tego typu elementy wyposażenia są okresowo zbierane i wywożone, jednak jeśli chcemy pozbyć się ich natychmiast, najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług firmy oferującej wywóz odpadów. W tym przypadku zostaną one wywiezione w odpowiednio zabezpieczone miejsca. Warto pamiętać o tym, iż w przypadku wyrzucenia tego typu śmieci do pojemników komunalnych istnieje ryzyko uszkodzenia pojazdu wywożącego odpady lub samej linii sortującej. W tej sytuacji trzeba liczyć się z tym, iż firma może ubiegać się o odszkodowanie.