Nielegalny wywóz odpadów to problem, który niestety wciąż występuje w naszym kraju. Utylizacja niezgodna z polskim prawem dotyczy różnych rodzajów śmieci, jednak prym wiodą odpady wielkogabarytowe oraz budowlane. Bez wątpienia wynika to z faktu, iż w celu ich legalnego pozbycia się niezbędne jest albo wynajęcie specjalnego kontenera, albo wywiezienie na własną rękę do PSZOK-u. W kwestii odpadów wielkogabarytowych, takich jak stare meble, okresowo organizuje się zbiórki. Niemniej jednak wiele osób woli wywieźć problematyczne elementy do lasu lub pozostawić w innym miejscu. Jakie kary grożą za tego typu czynności?

Konsekwencje prawne wynikające z nielegalnego wywozu odpadów

Wspomniane wyżej odpady budowlane oraz wielkogabarytowe nie mogą zostać potraktowane w taki sam sposób jak odpady komunalne, które wystarczy wrzucić do śmietnika znajdującego się w pobliżu domu lub mieszkania. Kwestie związane z nielegalnym wywozem reguluje Kodeks wykroczeń. Kary są uzależnione od indywidualnego charakteru sprawy, a dokładniej ilości śmieci oraz ich rodzaju. Jak wygląda to w praktyce?

  • Wysokość mandatu mieści się w przedziale od 20 zł do 5000 zł. Jak widać, zakres jest dosyć spory. Mniejsze kwoty dotyczą sytuacji, gdy śmieci można było zaliczyć raczej do drobnych. Górna granica jest zarezerwowana z kolei dla odpadów wielkogabarytowych.
  • Jednym z największych problemów jest nielegalny wywóz gruzu oraz innych śmieci pozostałych po remoncie lub budowie. Kara za niewłaściwą utylizację mieści się w wyżej wspomnianym przedziale, niemniej jednak jeśli mamy do czynienia ze skrajną sytuacją, pojawia się ryzyko aresztu, a nawet kary więzienia.
  • Co istotne, odpady budowlane nie mogą również być przechowywane luzem w większych ilościach na posesji. W tym przypadku Kodeks wykroczeń przewiduje mandat do 1500 zł.
  • Warto wspomnieć też o sytuacji, gdy nielegalny wywóz odpadów wiąże się z wysoką społeczną szkodliwością czynu. Tego typu przypadki to najczęściej składowanie śmieci zaliczanych do grupy niebezpiecznych, grożących środowisku. Sprawcy grozi areszt, a nawet kara pozbawienia wolności.

Dodatkowe kary za nieprawidłową utylizację śmieci

Osoby, które wbrew obowiązującemu prawu wyrzucą część odpadów budowlanych lub wielkogabarytowych do pojemników komunalnych, muszą liczyć się z tym, iż firma wywożąca śmieci może ubiegać się o odszkodowanie, jeśli doszłoby do uszkodzenia linii sortującej lub pojazdu. Kolejną kwestią jest kara nałożona przez spółdzielnię mieszkaniową. Warto pamiętać o tym, iż wiele osiedli jest monitorowanych, dlatego zidentyfikowanie sprawcy nie jest specjalnie trudne. W takiej sytuacji również można spodziewać się konsekwencji finansowych. Informacja o wysokości kary z pewnością będzie znajdować się w regulaminie. Trzeba zaznaczyć, że obecnie coraz większa liczba gmin decyduje się na umieszczenie monitoringu w lasach leżących na terenie, a zwłaszcza w miejscach, gdzie tworzą się tzw. dzikie wysypiska.

Warto też wspomnieć o konsekwencjach społecznych, które będą szczególnie dotkliwe w mniejszych miejscowościach oraz wioskach, gdzie mieszkańcy są świadomi tego, kto jest odpowiedzialny za nieprawidłową utylizację. Jak widać, skutki tego typu postępowania znacznie przewyższają jakiekolwiek korzyści. Dużo lepszym rozwiązaniem jest zamówienie kontenera, którego wynajem wcale nie wiąże się z wysokimi kosztami. Takie podejście pozwoli uniknąć mandatu, a jednocześnie jest przyjazne dla środowiska.