REGULAMIN WYNAJMU KONTENERA/WORKA BIG-BAG

 

 1. Odpady w kontenerze nie mogą przekraczać 20 cm wysokości poza burtę kontenera , w przypadku przekroczenia tej wysokości kierowca ustala wysokość dopłaty bądź odpady muszą zostać zrównane na odpowiednią wysokość.
 2. Kontenery dla osób prywatnych lub na wynajem jednorazowy podstawiane są na okres 5 dni roboczych, w przypadku wcześniejszego załadowania odbiór po kontakcie telefonicznym bądź mailowym.
 3. Płatność za kontener dla osób prywatnych lub wynajem jednorazowy następuje przy jego podstawieniu u kierowcy- forma płatność gotówką lub płatność kartą *po wcześniejszej informacji
 4. Worki na gruz i odpady pobudowlane wynajmowane są na okres 1 miesiąca po tym czasie worki są zbierane, w przypadku wcześniejszego załadowania odbiór po kontakcie telefonicznym bądź mailowym.
 5. Do kontenerów nie wolno wrzucać:  papy, eternitu, opon, substancji niebezpiecznych, mokrego betonu , oraz dużych gabarytów takich jak np. Łóżko oraz elektro śmieci
 6. Kontener nie może być przestawiany we własnym zakresie np. koparką
 7. Przy podstawieniu worków/kontenerów w miejscach ograniczenia ruchu ,Klient zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa drogowego
 8. W przypadku braku możliwość dojazdu do worka BIG-BAG/kontenera wynajmujący ponosi dodatkowe koszty za dojazd w późniejszym terminie – 100 zł
 9. Odpady muszą znajdować się wewnątrz worka BIG-BAG/kontenera w innym wypadku nie zostaną one odebrane.
 10. W przypadku umieszczenia w worku BIG BAG bądź kontenerze odpadów innych niż zadeklarowane, zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Państwa kosztem ich wywozu
 11. W przypadku zabrudzenia kontenera np. farbą ,betonem doliczana jest opłata w wysokości od 200 zł za jego czyszczenie.
 12. W przypadku uszkodzenia kontenera opłata ustalana jest indywidualnie z Klientem
 13. Dla osób prywatnych lub na wynajem jednorazowy dla firm, sporządzany jest protokół wynajmu kontenera.
 14. Wszystkie kontenery posiadają widoczny system monitorowania GPS, w przypadku jego zniszczenia Wynajmujący ponosi koszty nowego nadajnika -300zł