W trakcie każdego remontu, budowy lub rewitalizacji powstają odpady, których nie wolno wyrzucać do pojemników komunalnych. Bez względu na to czy jest to czysty gruz, czy zmieszane odpady budowlane, należy je legalnie zagospodarować. Najlepszym i przede wszystkim najszybszym sposobem jest skorzystanie z usług firmy oferującej wywóz odpadów. Jednak czy postawienie kontenera jest równoznaczne z koniecznością uzyskania pozwolenia? Jak to wygląda od strony prawnej?

Kontenery na odpady – najważniejsze informacje w pigułce

Zapisy dotyczące tak zwanych tymczasowych obiektów są zawarte w prawie budowlanym, a dokładnie w artykule 29, który brzmi: „nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 obowiązek zgłoszenia budowy i robót budowlanych, budowa tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce – w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu”. W praktyce oznacza to, że kontenery stojące w konkretnym miejscu krócej niż pół roku nie wymagają żadnego pozwolenia.

Wywóz odpadów – jak go zorganizować?

Pierwszym krokiem jest określenie rodzaju odpadów. Warto przypomnieć, że przepracowane oleje, baterie, akumulatory, smary, żarówki i odpady medyczne nie mogą być wrzucane do kontenerów.

  • Kolejny krok to określenie ilości. Niekiedy może być to trudne, dlatego warto zebrać wszystkie odpady w jednym miejscu. Aby uniknąć podwójnego zamawiania kontenerów, zawsze warto wybrać większy.
  • Wywóz odpadów z trudno dostępnych miejsc bywa kłopotliwy. W przypadku konieczności przejechania pojazdem przez wąską bramę kamienicy należy poinformować o tym fakcie osobę przyjmującą zlecenie.

Choć postawienie kontenera na krócej niż pół roku nie wymaga załatwiania żadnych zezwoleń, to warto zastanowić się nad jego umiejscowieniem. Choć przeważnie znajduje się on w wybranym miejscu tylko przez kilka dni, nie powinien blokować ruchu pieszych, rowerzystów i pojazdów. Jeżeli wywóz odpadów jest organizowany ze szczególnie zatłoczonego miejsca, warto dodatkowo ogrodzić teren. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w bliskiej odległości kontenera stała osoba, która dba o bezpieczeństwo w trakcie załadunku.

Błyskawiczny i bezpieczny wywóz odpadów

Korzystając z usług profesjonalnych firm, specjalizujących się w wywożeniu różnego rodzaju odpadów, mamy pewność, że zostaną one zagospodarowane w legalny sposób. Część z nich będzie poddana recyklingowi, natomiast pozostałe odpady będą bezpiecznie składowane na specjalnie przygotowanych składowiskach. Takie rozwiązanie sprawia, że wpływ odpadów na środowisko naturalne jest znikomy.

Warto dodać, że wywóz odpadów, które znajdują się na 2, 3, 4 lub kolejnym piętrze kamienicy może odbywać z udziałem rękawa. Dzięki niemu nie trzeba ich znosić. Wystarczy tylko wrzucić je do rękawa, którego wylot znajduje się bezpośrednio nad kontenerem. Takie rozwiązanie znacząco ułatwia i przede wszystkim przyspiesza pracę. Wykorzystując rękaw, należy szczególnie zadbać o bezpieczeństwo. Po pierwsze, jego elementy nie mogą uszkodzić okien i elewacji, która znajdują się poniżej. Po drugie, do kontenera nie mogą wchodzić żadne osoby i zwierzęta, ponieważ grozi to poważnym urazem. Rozkładanie rękawa powinno odbywać się przez doświadczoną lub przeszkoloną osobę w pracach tego typu.